Detalles del Tour


Meet me there

 • Placed: enero 1, 1970


  Destino: Sydney, Australia

  Empieza: agosto 28, 2021

  Termina: septiembre 28, 2021

  I will be a few days traveling

 • Adele

  29 años  

  Engadina, Australia